{{MainController.GeneralMsg}}

VÄLJ  ANNONS
Klassisk_begravning_1-spalt
Klassisk_begravning_2-spalt

{{sender.SenderMsg}}

DELA DITT ANNONSFÖRLAG MED ANHÖRIGA OCH VÄNNER

Du kan skicka en länk för annonsen till släkt och vänner för att diskutera annonsens utseende innan den skickas till begravningsbyrån.
Du kan även skicka en länk till dig själv för att kunna öppna den på en annan dator eller mobil enhet.
VÄLJ BEGRAVNINGSBYRÅ

Välj begravningbyrå med hjälp av kartan eller sökfunktionen.

Du väljer genom att klicka i resultatlistan till höger.

Klicka på kartan, och du ser vilka byråer som finns i regionen.
Här kan du istället söka fram byrån du vill skicka till.
Resultatlista
SKICKA ANNONSFÖRSLAG FÖR EN {{sender.GetAdTypeText()}} TILL {{sender.agencyName}}

Fyll i formuläret nedan med dina kontaktuppgifter och skicka annonsförslaget till begravningsbyrån för vidare bearbetning.Skickat...

{{EditPopup.Msg}}


Välkommen!


Här kan ni förbereda ett förslag till en dödsannons i en tidning och på webben för den avlidne. Förslaget ni skapar här kommer inte att se ut precis som det gör när den ska anpassas till en tidnings annonsutseende. Det beror på att alla tidningar har olika utseenden och regler när det gäller dödsannonser, men i huvudsak kommer annonsen bli som förslaget ni skapat. När ni skickat annonsförslaget till begravningsbyrån kommer de att hjälpa er att slutföra annonsen enligt tidningens utseende.


Med hjälp av knapparna till vänster kan ni lägga i den information ni vill ha i annonsen. Ett tips är att starta överst och välja symbol/bild och sedan gå vidare nedåt. Under varje del finns det hjälp att få under fliken ”Hjälp”.


Till slut anger ni era kontaktuppgifter och skickar in annonsen till begravningsbyrån.

Välkommen!


Här kan ni förbereda ett förslag till en tackannons i en tidning och på webben. Förslaget ni skapar här kommer inte att se ut precis som det gör när den ska anpassas till en tidnings annonsutseende. Det beror på att alla tidningar har olika utseenden och regler när det gäller tacksannonser, men i huvudsak kommer annonsen bli som förslaget ni skapat. När ni skickat annonsförslaget till begravningsbyrån kommer de att hjälpa er att slutföra annonsen enligt tidningens utseende.


Med hjälp av knapparna till vänster kan ni lägga i den information ni vill ha i annonsen. Ett tips är att starta överst och välja symbol/bild och sedan gå vidare nedåt. Under varje del finns det hjälp att få under fliken ”Hjälp”.


Till slut anger ni era kontaktuppgifter och skickar in annonsen till begravningsbyrån.

...
MEST ANVÄNDA
...Födelse och dödsdatum är obligatoriska men kommer inte att visar i annonsen utan används enbart som identifikationshjälp för annonsen.Observera att annonsen bara finns lokalt på er dator innan ni skickat den till en byrå eller någon annan person!
Mera information finns under SKICKA TILL BEGRAVNINGSBYRÅ.


[ {{ item.Name }} ]
[ {{ item.Author }} ]
Skriv versen i den sträckade rutan eller sök en vers.
Observera att annonsen bara finns lokalt på er dator innan ni skickat den till en byrå eller någon annan person!
Mera information finns under SKICKA TILL BEGRAVNINGSBYRÅ.
Observera att annonsen bara finns lokalt på er dator innan ni skickat den till en byrå eller någon annan person!
Mera information finns under SKICKA TILL BEGRAVNINGSBYRÅ.


ANDRA FORMAT
missing

{{admin.AdminMsg}}

Administration

PAG version: {{admin.pagVersion}}
Applikationen går mot: {{admin.host}}

Här kan man titta på variabler och data i programmet för felsökning.
Visa interna värden:
Visa Taps import data för sessionId:
- Om sessionsid inte angetts sparas nuvarande session i databasen för att sedan hämtas.
- Om ett ogiltigt sessionsid som inte finns i databasen angetts skapas ett felmedelande i loggen!
Testa felhanteringen:
Nuvarande meddelande på kö: {{admin.PagMsgQueue}}

Ange meddelande till alla PAG clienter: Fom:
Tom:
Återkommande varje dygn:

{{admin.TapsImportData.ContentXml}}

{{admin.TapsImportData.PreviewFrameUrl}}

{{o.name}}
{{txt}}

Generera en ny PAG-site med ett unikt id, den genererade texten skall läggas in på kundens sida.

Obs! vid varje generering uppdateras databasen med det genererade id'et.
Här kan den PAG-site ( Byråns hemsida ) man just nu är inne på kopplas till ett kontor.


Nuvarande Koppling

Name: {{admin.connect.existingAgency.Name}}
CustomerOfficeId: {{admin.connect.existingAgency.CustomerOfficeId}}
Address: {{admin.connect.existingAgency.Address}}
City: {{admin.connect.existingAgency.City}}
PostCode: {{admin.connect.existingAgency.Postcode}}
Phone: {{admin.connect.existingAgency.Phone}}
EmailPartnerSystem: {{admin.connect.existingAgency.EmailPartnerSystem}}
SELanName: {{admin.connect.existingAgency.SELanName}}

ID:{{admin.connect.curAgency.CustomerOfficeId}}
Name: {{admin.connect.curAgency.Name}}
CustomerOfficeId: {{admin.connect.curAgency.CustomerOfficeId}}
Address: {{admin.connect.curAgency.Address}}
City: {{admin.connect.curAgency.City}}
PostCode: {{admin.connect.curAgency.Postcode}}
Phone: {{admin.connect.curAgency.Phone}}
EmailPartnerSystem: {{admin.connect.curAgency.EmailPartnerSystem}}
SELanName: {{admin.connect.curAgency.SELanName}}

Här kan du uppdatera värden för den PAG-site och byrå man just nu är inne på.

 


Visa data från:     Max antal rader: (max 150)       
Id Created LogType LogSubType SystemPath Message DetailInfo
{{x.Id}} {{x.Created}} {{x.LogType}} {{x.LogSubType}} {{x.SystemPath}} {{x.Message}} {{x.DetailInfo}}
ApplikationSitePAGId Name Host OfficeId
{{x.ApplikationSitePAGId}} {{x.Name}} {{x.Host}} {{x.OfficeId}}
AdvertSessionId TypeId Name TimeCreated TimeModified ExtractedName ContentJSON
{{x.AdvertSessionId}} {{x.TypeId}} {{x.Name}} {{x.TimeCreated}} {{x.TimeModified}} {{x.ExtractedName}} {{x.ContentJSON}}